محیط های کاری و بیماری COVID-19

کلیات پیشگیری از کرونا

رانندگان حمل و نقل عمومی

 

ورود و خروج به محل کار

 

فروشگاه های مواد غذایی – سوپر مارکت ها

 

سرویس بهداشتی واحد های کاری

 

 تغذیه در محیط کار

 

 کارکنان اداری و دفتری

 

رفت و آمد پرسنل

 

پیشگیری از کرونا در نانوایی

پیک های موتوری

 

جایگاه پمپ بنزین

پیشگیری از کرونا در داروخانه ها

 

ضد عفونی کردن سطوح

 

پیشگیری از کرونا در بانک ها

 

پیشگیری از کرونا در زندان

پیشگیری از کرونا در تهیه و توزیع گوشت

کارگران فضای سبز و پارک ها

آسایشگاه ها وخانه های سالمندان

 

نیروی انتظامی و پلیس

 

آرایشگران و کارکنان سالن های زیبایی

 

کارگران جمع آوری زباله

 

بازگشت به کار شاغلین مبتلا یا مشکوک

 

پیشگیری از کرونا در رستوران ها

پیشگیری از کرونا در فیزیوتراپی

 

پیشگیری از کرونا در آزمایشگاه تشخیص طبی

 

پیشگیری از کرونا در مطب پزشکان

 

پیشگیری از کرونا در اتوپسی

 

استفاده از وسایل حفاظت فردی پرسنل مراکز بهداشتی و درمانی

 

پیشگیری از کرونا در مطب زنان و زایمان

 

پیشگیری از کرونا در مطب دندانپزشکی

 

پیشگیری از کرونا در مراکز تصویربرداری

پیشگیری از کرونا در کارگاه های ساختمانی

 

فهرست