مرکز تخصصی طب کار پردیس زیر مجموعه مرکز تحقیقات بیماریهای شغلی و طب کار و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد. مرکز تحقیقات طب کار دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸ آغاز به کار کرد. این مرکز ماموریت خود را در دو محور اصلی پژوهش و آموزش تعریف کرده است. در محور پژوهش مهمترین هدف این مرکز انجام تحقیقات اصیل و مبتنی بر نیاز جامعه جهت یافتن راه حل برای مشکلات سلامت شغلی شاغلین حرف مختلف می باشد. در محور آموزش هدف این مرکز افزایش سطح آگاهی و دانش متخصصین طب کار، پزشکان عمومی، کارشناسان بهداشت حرفه ای وایمنی، پرسنل سیستم سلامت شغلی، کارگران، کارمندان، کارفرمایان و مدیران در زمینه سلامت شغلی می باشد.

این مرکز در راستای ارتقای سطح کیفی خدمات سلامت شغلی، به استناد آیین نامه مراکز تخصصی طب کار مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۸؛ اقدام به تأسیس مرکز تخصصی طب کار پردیس دانشگاه علوم پزشکی تهران کرده و با توجه به ابلاغیه سازمان تامین اجتماعی مبنی بر لزوم انجام معاینات بدو استخدام ، در لیست مراکز مجاز انجام معاینات بدو استخدام در تهران بزرگ قرار گرفت .

ساعات کار مرکز

مرکز تخصصی طب کار پردیس دانشگاه علوم پزشکی تهران از شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ صبح الی ۱۴ پذیرای مراجعین محترم است.[برای اقداماتی که نیاز به ناشتا بودن مراجعین دارند (نظیر معاینات بدو استخدام، معاینات دوره ای ) ساعت پذیرش از ۸ الی ۱۲ می­باشد.]

فهرست