Work Related Asthma

دکتر کریم فروغی وند

دستیار طب کار- دانشگاه علوم پزشکی تهران

 آسم مرتبط با شغل (WRA) به ایجاد (Occupational Asthma) یا تشدید علایم تنفسی (Work exacerbated asthma) منتسب به افزایش تحریک پذیری مجاری هوایی اطلاق می‌گردد. آسم شغلی (OA) می‌تواند بدنبال تماس با مواد آلرژیک (Allergic OA) یا مواد محرک (Irritant induced OA) ایجاد گردد. شیوع WRA در بالغین حدود ۲۰  درصد است.

نکته حایز اهمیت در خصوص WRA این است که بدون تشخیص و مدیریت مناسب، در اکثر موارد درمان دارویی به تنهایی، نتایج رضایت بخشی نداشته و صرفا منجر به تحمیل هزینه‌های گزاف به بیمار و سیستم سلامت جامعه خواهد شد.

بر اساس آخرین پروتکل‌های علمی حاضر کلیه بزرگسالانی که به تازگی دچار آسم یا تشدید علایم آسم قبلی شده‌اند باید از نظر WRA بررسی گردند.

یکی از تکنیک‌های رایجی که برای بررسی Work relatedness بکار می‌رود، Serial PEF Monitoring است که بر اساس پروتکل مربوطه به مدت چندین روز متوالی در محیط کار و نیز خارج از محیط کار صورت می‌پذیرد.

در نهایت تاکید می‌گردد با توجه به افزایش روزافزون Indoor pollution، داشتن شغل اداری، رد کننده WRA نبوده و در این موارد نیز باید بررسی‌های لازم صورت پذیرد.

نمونه‌ای از Serial PEF Monitoring در فرد مبتلا به WRA در شکل زیر نشان داده شده است:

Work Related Asthma statistics

فهرست