چگونه مدیران یا کارفرمایان می توانند استرس در کار را کاهش دهند

Reduce-stress
فریده چوپانی _ (کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای)

با کارمندان خود مشورت کنید. با آنها در مورد عوامل خاصی که باعث ناراحتی شغل آنها می شود صحبت کنید.

با کارمندان خود یک به یک ارتباط برقرار کنید. گوش دادن با دقت و رو در رو باعث می شود که یک کارمند احساس شنیده شدن و دیده شدن کند.

با درگیری های محل کار به روشی مثبت کنار بیایید. به شأن و منزلت هر یک از کارکنان احترام بگذارید

به کارگران فرصت دهید تا در تصمیماتی که شغل آنها را تحت تأثیر قرار می دهد شرکت کنند. اگر آنها درگیر روند شوند ، متعهدتر خواهند بود.

از درخواست های غیر واقعی پرهیز کنید. اطمینان حاصل کنید که حجم کار متناسب با توانایی ها و منابع کارمندان شما است.

انتظارات خود را  مشخص کنید. نقش ها، مسئولیت ها و اهداف کارمندان را به روشنی مشخص کنید. اطمینان حاصل کنید که اقدامات مدیریت منصفانه و مطابق با ارزشهای سازمانی است.

پاداش و تشویق ارائه دهید. دستاوردهای کار را به صورت کلامی و در کل سازمان تحسین کنید. دوره های بالقوه استرس زا و به دنبال آن دوره هایی با ضرب الاجل کمتر تنظیم کنید. فرصتهای تعامل اجتماعی بین کارکنان را فراهم کنید.

فهرست