طرح های تحقیقاتی مركز

 

۱- بررسی آثار فعالیت بدنی شدید بر سطوح سرمی زونولین و اینترلوکین ۶ در دانش آموزان چاق غیر فعال

۲- بررسی تاثیر۱۰ هفته تمرینات دایره ای تناوبی فانکشنال پرشدت بر مقاومت به انسولین و HbA1c زنان شاغل مبتلا به دیابت نوع ۲

۳- بررسی ارتباط افت شنوایی و لیپید پروفایل در جمعیت کارگری شرکت ایران خودرو

۴- بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارتباط آن با غیبت از کار در کارکنان بهداشتی درمانی بیمارستان خصوصی تریتا در تهران

۵- بررسی مقایسه¬ای شیوع سندروم متابولیک در بین پرسنل صنعتی و اداری شرکت ایران خودرو

۶- بررسی مقایسه ای عملکرد ریوی بین دو گروه کارگران جوشکار و کارگران خطوط مونتاژ شرکت ایران خودرو

۷- ارزیابی سلامت شغلی کارکنان بهداشتی درمانی در بحران COVID-19 در ۶ دانشگاه در سراسر کشور

۸- مطالعه توصیفی بررسی افت شنوایی در جمعیت کارگران (یک صنعت منتخب) و مقایسه آن با جامعه کارمندی (کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران)

۹- مطالعه توصیفی بررسی مقایسه ای عملکرد ریوی در افراد مبتلا به سندروم متابولیک با افراد غیر مبتلا در دو جمعیت کارگری (صنعت) و کارمندی (دانشگاه)

۱۰- بررسی ارتباط سرو صدا و شیفت کاری با استرس شغلی و فشار خون در یک شرکت تولید رنگ

۱۱- بررسی وضعیت کیفیت آموزشی اساتید بالینی بیمارستان بهارلو از دیدگاه دانشجویان پزشکی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

۱۲- بررسی فراوانی سندرم متابولیک و عوامل خطر مرتبط در بین لکوموتیورانان مراجعه کننده به مرکز تخصصی طب کار بیمارستان بهارلو

۱۳- بررسی فراوانی کم شنوایی ناشی از نویز در ادیومتری تون خالص در افراد ۱۸ تا ۳۰ ساله ی مراجعه کننده به کلینیک طب کار بیمارستان بهارلو و ارتباط آن با گوش دادن به موسیقی

۱۴- ارزیابی میزان فیلتراسیون گلومرولی در رانندگان مراجعه کننده به مرکز تخصصی طب کار بیمارستان بهارلو و عوامل خطر مرتبط با آنها

۱۵- بررسی شیوع فرسودگی شغلی و ارتباط آن با استرس شغلی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی شهر تهران

۱۶- بررسی ارتباط شیفت کاری و FCC (تغییرات فیبروکیستیک) در زنان بالای ۳۰ سال شاغل در یک شرکت تولید قطعات خودرو

۱۷- بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث ناشی از کار در یک پروژه ساختمانی

۱۸- بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد حرکتی و تعادل در زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

۱۹- بررسی میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بر افزایش سلامت شغلی و بهبود وضعیت جوانب ایمنی و حفاظتی در برابر پرتوی پرتوکاران شاغل در مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۴-۹۳

۲۰- بررسی درصد فراوانی مصرف مواد مخدر/ الکل در بیماران تحت عمل در بیمارستان ولی عصر (عج) و ارتباط آن با شغل افراد مورد بررسی

۲۱- نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در زمینه بیماری¬های شغلی و طب کار

۲۲- بومی سازی، روایی و پایایی پرسشنامه WRQoL-2 برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری پرستاران

۲۳- بررسی میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بر افزایش سلامت شغلی و بهبود وضعیت جوانب ایمنی و حفاظتی در برابر پرتوی پرتوکاران شاغل در مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۴-۹۳

۲۴- بررسی درصد فراوانی مصرف مواد مخدر/ الکل در بیماران تحت عمل در بیمارستان ولی عصر (عج) و ارتباط آن با شغل افراد مورد بررسی

۲۵- بررسی عوامل مؤثر در بازگشت به کار زودهنگام بیماران به دنبال عمل جراحی بای پس شریان های کرونر (CABG ) در مرکز قلب تهران

۲۶- مقایسه تغییرات متیلاسیون ژنهای سرکوبگر توموری در افراد در معرض مواجهه با بنزن با افراد بدون مواجهه

۲۷- بررسی سطح آلفا-آمیلاز بزاقی بعنوان نشانگر استرس شغلی در پرسنل اتاق عمل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۲

۲۸- مقایسه فراوانی میکرونوکلئی در لنفوسیتهای خون محیطی افراد دارای مواجهه شغلی با بنزن و گروه عدم مواجهه

۲۹- بررسی کیفیت خواب در رانندگان حرفه ای و عوامل موثر بر آن

۳۰- بررسی فاکتورهای خطر نیدل استیک در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بهارلو در سال ۹۱

۳۱- ارتباط بین مشکلات خواب و کار با رایانه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳۲- بررسی شیوع سندرم آپنه انسدادی خواب و ریسک فاکتورهای پیش بینی کننده آن در بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس میوکارد در بیمارستان بهارلو و مرکز قلب تهران

۳۳- بررسی شیوع و عوامل مؤثر بر غیبت از کار در کارکنان شاغل در بخشهای مختلف بیمارستان بهارلو از مهر ماه ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹

۳۴- بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان اداری سازمان امور مالیاتی شهر تهران در سال۹۱

۳۵- اندازه گیری سطح ۸ – هیدوکسی گوانوزین ادراری بعنوان شاخص آسیب اکسیداتیو DNAدر کارکنان متروی تهران در سال ۹۱

۳۶- بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بین دستیاران شاغل در بیمارستان های امام خمینی و شریعتی در سال تحصیلی ۹۱-۹۲

۳۷- ارزیابی اعتبار و تکرارپذیریEpworth Sleepiness Scale در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های خواب بهارلو، نور و امام خمینی

۳۸- نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در زمینه بیماری¬های شغلی و طب کار

۳۹- تعیین اثر مواجه با سر و صدا بر سطح کورتیزول بزاق در یک مطالعه RCT

۴۰- بررسی اثرات عصبی رفتاری (سایکوموتور) در کارگران مواجهه یافته با حلال و مقایسه آن با گروه شاهد در سال ۱۳۸۹ در تهران

۴۱- بررسی اختلالات خواب در پرسنل کادر پروازی در مقایسه با کادر زمینی در شرکتهای هواپیمایی خصوصی ایران در سال ۸۹

۴۲- بررسی اثر زولپیدم بر کیفیت خواب آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

۴۳- بررسی فراوانی مواجهه دستیاران رشته های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در درمانگاهها و بخشهای آموزشی تابعه با خشونت و عوامل مؤثر برآن

۴۴- شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان و مقایسه آن با گروه شاهد

۴۵- ارزیابی اعتبار و تکرار پذیری Berlin Questionnaireدر پیش بینی سندرم آپنه خواب انسدادی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های اختلالات خواب بهارلو ، نور و امام خمینی

۴۶- ارزیابی اعتبار و تکرارپذیریSTOP Questionnaire در پیش بینی سندرم آپنه خواب انسدادی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های اختلالات خواب بهارلو ، نور و امام خمینی

فهرست