طرح های تحقیقاتی مركز

 

۱- بررسی شیوع فرسودگی شغلی و ارتباط آن با استرس شغلی در بین پرستاران شاغل در بیمارستان امام خمینی شهر تهران

۲- بررسی ارتباط شیفت کاری و FCC (تغییرات فیبروکیستیک) در زنان بالای ۳۰ سال شاغل در یک شرکت تولید قطعات خودرو

۳-بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث ناشی از کار در یک پروژه ساختمانی

۴-بررسی تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد حرکتی و تعادل در زنان ۳۰ تا ۵۰ ساله شاغل در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

۵-بررسی میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بر افزایش سلامت شغلی و بهبود وضعیت جوانب ایمنی و حفاظتی در برابر پرتوی پرتوکاران شاغل در مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۴-۹۳

۶-بررسی درصد فراوانی مصرف مواد مخدر/ الکل در بیماران تحت عمل در بیمارستان ولی عصر (عج) و ارتباط آن با شغل افراد مورد بررسی

۷-نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در زمینه بیماری¬های شغلی و طب کار
۸-بومی سازی، روایی و پایایی پرسشنامه WRQoL-2 برای ارزیابی کیفیت زندگی کاری پرستاران

۹-بررسی میزان اثربخشی آموزش الکترونیکی بر افزایش سلامت شغلی و بهبود وضعیت جوانب ایمنی و حفاظتی در برابر پرتوی پرتوکاران شاغل در مراکز پرتوتشخیصی و پرتودرمانی تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۴-۹۳

۱۰-بررسی درصد فراوانی مصرف مواد مخدر/ الکل در بیماران تحت عمل در بیمارستان ولی عصر (عج) و ارتباط آن با شغل افراد مورد بررسی

۱۱-بررسی عوامل مؤثر در بازگشت به کار زودهنگام بیماران به دنبال عمل جراحی بای پس شریان های کرونر (CABG ) در مرکز قلب تهران

۱۲-مقایسه تغییرات متیلاسیون ژنهای سرکوبگر توموری در افراد در معرض مواجهه با بنزن با افراد بدون مواجهه

۱۳-بررسی سطح آلفا-آمیلاز بزاقی بعنوان نشانگر استرس شغلی در پرسنل اتاق عمل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۹۲

۱۴-مقایسه فراوانی میکرونوکلئی در لنفوسیتهای خون محیطی افراد دارای مواجهه شغلی با بنزن و گروه عدم مواجهه

۱۵-بررسی کیفیت خواب در رانندگان حرفه ای و عوامل موثر بر آن

۱۶-بررسی فاکتورهای خطر نیدل استیک در پرسنل بهداشتی – درمانی بیمارستان بهارلو در سال ۹۱

۱۷-ارتباط بین مشکلات خواب و کار با رایانه در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۸-بررسی شیوع سندرم آپنه انسدادی خواب و ریسک فاکتورهای پیش بینی کننده آن در بیماران بستری با تشخیص انفارکتوس میوکارد در بیمارستان بهارلو و مرکز قلب تهران

۱۹-بررسی شیوع و عوامل مؤثر بر غیبت از کار در کارکنان شاغل در بخشهای مختلف بیمارستان بهارلو از مهر ماه ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۹

۲۰-بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در بین کارکنان اداری سازمان امور مالیاتی شهر تهران در سال۹۱

۲۱-اندازه گیری سطح ۸ – هیدوکسی گوانوزین ادراری بعنوان شاخص آسیب اکسیداتیو DNAدر کارکنان متروی تهران در سال ۹۱

۲۲-بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در بین دستیاران شاغل در بیمارستان های امام خمینی و شریعتی در سال تحصیلی ۹۱-۹۲

۲۳-ارزیابی اعتبار و تکرارپذیریEpworth Sleepiness Scale در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های خواب بهارلو، نور و امام خمینی

۲۴-نیازسنجی آموزشی پزشکان عمومی شاغل در زمینه بیماری¬های شغلی و طب کار

۲۵-تعیین اثر مواجه با سر و صدا بر سطح کورتیزول بزاق در یک مطالعه RCT

۲۶-بررسی اثرات عصبی رفتاری (سایکوموتور) در کارگران مواجهه یافته با حلال و مقایسه آن با گروه شاهد در سال ۱۳۸۹ در تهران

۲۷-بررسی اختلالات خواب در پرسنل کادر پروازی در مقایسه با کادر زمینی در شرکتهای هواپیمایی خصوصی ایران در سال ۸۹

۲۸-بررسی اثر زولپیدم بر کیفیت خواب آتش نشانان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

۲۹-بررسی فراوانی مواجهه دستیاران رشته های تخصصی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران در درمانگاهها و بخشهای آموزشی تابعه با خشونت و عوامل مؤثر برآن

۳۰-شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در دندانپزشکان و مقایسه آن با گروه شاهد

۳۱-ارزیابی اعتبار و تکرار پذیری Berlin Questionnaireدر پیش بینی سندرم آپنه خواب انسدادی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های اختلالات خواب بهارلو ، نور و امام خمینی

۳۲-ارزیابی اعتبار و تکرارپذیریSTOP Questionnaire در پیش بینی سندرم آپنه خواب انسدادی در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های اختلالات خواب بهارلو ، نور و امام خمینی

فهرست