طب محیط زیست یا environmental medicine

طب محیط زیست یا environmental medicine
تهیه شده  توسط: دکتر محمدجواد نام آور
دستیار طب کار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

طب محیطی یا environmental medicine شاخه ای تخصصی و چند زمینه ای در حیطه شغلی متخصصین طب کار و بیماری های شغلی می باشد که مجموعه ای از علوم پزشکی ، محیط زیست،  شیمی و … را در دل خود جای داده است.

هدف این شاخه تخصصی مطالعه تاثیر محیط زیست بر روی سلامتی انسان و نقش آن در ایجاد و تغییر بیماری های مختلف می باشد. این شاخه از علم زمانی گسترش یافت که شناخت بیشتری از تاثیر فاکتورهای محیطی بر سلامتی انسان حاصل گشت. این فاکتورها شامل فاکتورهای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی، ارگونومی، ایمنی و … می باشد.

امروزه تمرکز این شاخه از علم بر روی این اهداف متمرکز می باشد:

۱. تاثیر کاهش لایه ازون و اثر اشعه UV بر سلامتی انسان ها

۲. تاثیر تشعشعات هسته ای بر سلامتی انسان ها ناشی حادثه ها یا دفع زباله های اتمی

۳. تاثیر مواد شیمیایی مختلف بر روی سلامتی انسان ها بخصوص بروز و شیوع سرطان ها

۴. تاثیر مواجهه با رادون در خانه های افراد

۵. تاثیر آلودگی آب و هوا بر سلامتی انسان ها

۶. بررسی تاثیرات مسمومیت با جیوه از طریق صرف محصولات دریایی

۷. تاثیرات مسمومیت با سرب از راه هایی مثل بنزین و رنگ و …

۸. بیماری های منتقله از آب و غذا

۹. کیفیت هوای درونی

طب محیط زیست

بر اساس ارزیابی ها و تخمین های مختلف انجام حدود ۵-۱۰٪ سال های از دست رفته عمر افراد به دلیل بیماری ناشی از بیماری های محیطی بوده و مهم ترین عامل آن آلودگی هوای شهری می باشد.

فهرست