دید رنگ و طب کار

دید رنگ و طب کار

تهیه شده توسط: دکتر کریم فروغی وند

دستیار تخصصی طب کار- دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

تحریک نسبت های مختلف سه نوع گیرنده مخروطی چشم (قرمز، سبز و آبی) باعث رویت طیف رنگها می گردد. حدود ۸ درصد مردان و ۴/۰ درصد زنان به طور مادرزادی از این نعمت گرانبها محرومند.

ارزیابی دید رنگ برای اهداف مختلفی بکار می رود. مرسوم ترین روش غربالگری آن pseudoisochromatic ishihara plates می باشد. دقت شود که برای انجام این تست، نور اتاق باید مشابه روشنایی روز بوده (بدون تابش مستقیم نور خورشید) و صفحات آن به طور رندوم از ارزیابی شونده سوال گردند.

تابش مستقیم و شدید نور به صفحات این تست، از حساسیت آن در شناسایی افراد دارای مشکل دید رنگ می کاهد.

در اکثر موارد انواع مادرزادی اختلال دید رنگ مورد توجه قرار می گیرند درحالی که موارد اکتسابی color deficiency بسیار حایز اهمیت بوده و علل آن به طور کلی به دو گروه تقسیم می شوند:

  • بیماریهای سیستمیک: که سر دسته آنها بیماری دیابت می باشد.
  • مصرف برخی داروها مانند:theophylline, sildenafil, tadalafil, reflomilast, milrinone, amrinone, cilostazol, dipyridamole

 

از منظر شغلی، بررسی دید رنگ از دو جنبه حایز اهمیت است:

  • آیا فرد دارای اختلال دید رنگ برای شغل مورد نظر مناسب است؟
  • شناسایی زودرس افراد در معرض خطر و پیشگیری از بروز مشکلات شدیدتر اختلال دید رنگ

دید رنگ و طب کار

فهرست